Att köpa sex är ett brott

Det kanske inte är en sån stor grej för dig, det här med att köpa sex. Men du är en del av något större; den olagliga efterfrågan. Utan den skulle inte prostitution och människohandel finnas.

VILL DU HA HJÄLP ATT SLUTA KÖPA SEX?

Det finns hjälp att få
KAST (Köpare av sexuella tjänster) samt Evonhuset (tidigare KST – Kompetenscentrum för sexuella tjänster) är till för dig som köper sex, eller som har funderingar kring sexköp. De erbjuder både råd och stöd till dig och dina anhöriga. Kontakten med mottagningarna kan ske anonymt.

KAST – Kontakta valfri mottagning.
Stockholm >> Tel: 020–220 440
Göteborg >> Tel: 031-367 91 95
Värmland >> Tel: 0200-290 900
Evonhuset Malmö >> Tel: 020-35 40 40

PrevenTell
Tel: 020 66 77 88
PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa, så är du välkommen att ringa dem.

_______________________________________________

Webbplatsen duavgor.se hanteras av Jämställdhetsmyndigheten och omfattas av myndighetens integritetspolicy.