Vad är människohandel?

Människohandel är att hänsynslöst utnyttja en människa till att genomföra handlingar mot sin vilja. Det beskrivs med rätta som vår tids slaveri och är en starkt vinstdrivande verksamhet med tydlig koppling till organiserad brottslighet. Prostitution är den vanligaste formen av människohandel. Det kan ta sig många andra uttryck också, men sexuell exploatering står för den största delen. De senaste årens migrationsströmmar till och inom Europa har resulterat i en ökning av antalet människor, som är i desperat behov av medel för att försörja sig själva och sina familjer. Men även inrikesfödda kan vara offer för sexuell exploatering i Sverige. Att köpa sex är en brottslig handling, där den utsatta betalar ett långt mycket högre pris än vad köparen gör.

JAG HAR SETT NÅGOT JAG VILL ANMÄLA

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel? Ta direkt kontakt med polisen och tipsa.

Vid akut nödsituation – Ring alltid 112

Polisen
Tel: 114 14
Om du misstänker att någon är utsatt för prostitution och människohandel är det viktigt att du kontaktar Polisen och anmäler brottet. Du kan sätta stopp för stort mänskligt lidande. Ring 114 14, eller besök närmaste polisstation.

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel
Tel: 020-390 000
Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och vill ha råd och stöd i ett människohandelsärende kan du kontakta det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Misstänker du att någon begått sexuella övergrepp mot barn utomlands?
Via webbplatsen Resekurage kan du får mer information och vägledning för hur du kan tipsa polisen.