Hur vet man om man har en ätstörning?

Chansen för en fullständig återhämtning ökar ju tidigare en ätstörning upptäcks. Därför är det viktigt att vara medveten om några varningstecknen på en ätstörning, så att man snabbt kan agera om man misstänker något.

Detta är inte tänkt som en checklista. Någon som kämpar med en ätstörning har i allmänhet inte alla dessa tecken och symtom på en gång, och varningstecknena varierar mellan ätstörningar och passar inte alltid in i kategorier. Snarare är dessa listor avsedda som en allmän översikt över de typer av beteenden som kan indikera ett problem.

Om du har några problem med dig själv eller en närstående, vänligen kontakta Ätstörningslinjen från Frisk & Fri och sök professionell hjälp.

Vanliga symptom på ätstörningar

Emotionella- och beteenderelaterade

 • I allmänhet blir beteenden och attityder som tyder på viktminskning, bantning och kontroll av mat de främsta problemen
 • Upptagenhet av vikt, mat, kalorier, kolhydrater, fett gram och bantning
 • Vägran att äta vissa livsmedel, gå vidare till begränsningar mot hela kategorier av livsmedel (t.ex. inga kolhydrater, osv.)
 • Verkar obekvämt att äta runt andra
 • Matritualer (t.ex. äter endast en viss mat eller livsmedelsgrupp [t.ex. kryddor), överdriven tuggning, tillåter inte maten att röras samman)
 • Hoppar över måltider eller ta små portioner mat vid vanliga måltider
 • Nya rutiner med mat eller dieter, inklusive att utesluta hela livsmedelsgrupper (inget socker, inga kolhydrater, inga mejeriprodukter, vegetarism / veganism)
 • Minskad tid och betydelse från vanliga vänner och aktiviteter
 • Frekvent bantning
 • Tar på sig för stora kläder för att dölja viktminskning
 • Extrem oro för kroppsstorlek och form
 • Frekvent kontroll i spegeln för upplevda brister i utseendet
 • Extrema humörsvängningar

Fysiska

 • Märkbara svängningar i vikt, både upp och ner
 • Magkramper, andra ospecifika gastrointestinala besvär (förstoppning, sura uppstötningar, osv.)
 • Oregelbunden mens – saknad mens eller bara har menstruation medan de är på hormonella preventivmedel (detta anses inte vara “riktig” mens)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Onormala och avvikande laboratorievärden (anemi, låga sköldkörtel- och hormonnivåer, lågt kalium, lågt antal vita och röda blodkroppar)
 • Yrsel, särskilt vid stående
 • Svimningar
 • Känner sig kall hela tiden
 • Sömnproblem
 • Skärningar och valkar på toppen av fingrarna (som ett resultat av kräkningar)
 • Tandproblem som emaljerosion, håligheter och tandkänslighet
 • Torr hud och hår och spröda naglar
 • Svullnad runt området av spottkörtlar
 • Tunt hår på kroppen (lanugo)
 • Hål eller missfärgning på tänderna från kräkningar
 • Muskelsvaghet
 • Gul hud (som konsekvens av att äta stora mängder morötter)
 • Kalla, fläckiga händer och fötter eller svullnad i fötterna
 • Dålig sårläkning
 • Nedsatt immunförsvar

Jag tror att mitt barn har en ätstörning – vad ska jag göra?

Följande steg kan vara användbara om du tror att ditt barn visar tecken på en ätstörning:

Prata med ditt barn – fråga om de är okej och om det är något de vill prata om. Om ditt barn inte vill prata med dig, uppmuntra dem att öppna upp sig för en annan person som de litar på, till exempel en annan familjemedlem eller en lärare. Låt dem veta att du finns där för att lyssna och stödja dem.

Ta dem på allvar – det kan vara svårt att förstå varför någon med en ätstörning beter sig som de gör. Några av deras problem kring mat kan verka irrationella för dig men kan vara en stor källa till ångest för ditt barn. Det är därför det är viktigt att ta dem på allvar och undvika att vara kritisk.

Lär dig mer om ätstörningar – inte bara kommer detta att hjälpa dig att förstå ditt barns beteende, utan kommer också att innebära att du kan upptäcka varningstecknena. Det låter också ditt barn veta att du bryr dig och finns där för att hjälpa till.

Stoppa kropps- och matprat – vi pratar alla om bantning, kroppsform och vikt, men det kan vara ett mycket känsligt ämne för någon med ätstörningar. Försök att styra konversationer från maten.

Sök professionell hjälp – det är viktigt att du söker professionell hjälp om du tror att ditt barn har en ätstörning. Ditt barn kommer sannolikt att behöva stöd för att förhindra att deras ätstörningar blir värre. Du kan besöka din läkare på exempelvis vårdcentral för att prata igenom dina bekymmer och funderingar kring ditt barn. Ibland kan det vara svårt för personalen på vårdcentralen att ta ätstörningar seriöst och då kan det vara aktuellt att kontakta en ätstörningsklinik för att be dem göra en utredning och se om vård är aktuellt.

Det finns många professionella ätstörningskliniker i Sverige och de kommer att kunna svara på eventuella frågor som du har och ge vägledning om hur man kan hjälpa sitt barn för att övervinna deras ätstörning och återuppta den hälsosamma, lyckliga barndom som de förtjänar.

Lämna en kommentar