Vad är en ätstörning?

En ätstörning är en sjukdom där människor upplever allvarliga störningar i deras ätbeteende och relaterade tankar och känslor. Människor med ätstörningar blir vanligtvis upptagna av mat och kroppsvikt.

Människor med anorexia nervosa och bulimia nervosa tenderar att vara perfektionister med låg självkänsla och är extremt kritiska till sig själva och sina kroppar. De känner sig vanligtvis tjocka och ser sig själva som överviktiga, ibland även trots livshotande svält (eller undernäring). En stor rädsla för att gå upp i vikt och att vara fet kan bli övergripande. I tidiga skeden förnekar patienter ofta att de har problem.

Ätstörningar drabbar flera miljoner människor vid varje tidpunkt, oftast kvinnor mellan 12 och 35 år. Det finns främst tre huvudtyper av ätstörningar: anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning.

I många fall förekommer ätstörningar tillsammans med andra psykiatriska störningar som ångest, panik, tvångssyndrom och alkohol- och drogmissbruk. Nya bevis tyder på att ärftlighet kan spela en stor roll till varför vissa människor utvecklar ätstörningar, men dessa sjukdomar drabbar också många människor som inte har någon som tidigare varit sjuk i släkten. Utan behandling av både de emotionella och fysiska symtomen på dessa störningar kan undernäring, hjärtproblem och andra potentiellt dödliga tillstånd uppstå. Forskning visar till och med att människor med anorexia nervosa är 18 gånger mer benägna att dö i förtid jämfört med personer i liknande ålder. Men med rätt medicinsk vård kan de med ätstörningar återuppta lämpliga matvanor och återgå till bättre emotionell och psykologisk hälsa.

Lämna en kommentar