Få hjälp att sluta köpa sex

Det finns hjälp att få. KAST (Köpare av sexuella tjänster) samt Evonhuset (tidigare KST – Kompetenscentrum för sexuella tjänster) är till för dig som köper sex, eller som har funderingar kring sexköp. De erbjuder både råd och stöd till dig och dina anhöriga. Kontakten med mottagningarna kan ske anonymt.

HÄR HITTAR DU HJÄLP

KAST – Kontakta valfri mottagning.
Stockholm >> Tel: 020–220 440
Göteborg >> Tel: 031-367 91 95
Värmland >> Tel: 0200-290 900
Evonhuset Malmö >> Tel: 020-35 40 40

PrevenTell
Tel: 020 66 77 88
PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa, så är du välkommen att ringa dem.